Program divadla, hudby, poezieProgram kinaProgram předplatitelských cyklůZakoupit vstupenkuKulturní kalendář ke staženíKontaktyNapište nám

   | VIDEO | 

   

OČKOVÁNÍ:

ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ:

vchod KDJS

vchod KINO

 Od 1. 3. 2021 je otevřeno pro veřejnost nové velkokapacitní očkovací centrum proti COVID-19 v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech. 
   Registrace probíhá na:

 https://registrace.mzcr.cz/ 

Pro detailní informace volejte 1221 - informační linka ke koronaviru.

V prostorách městského kina probíhá antigenní testování pro veřejnost.
  Registrace probíhá na:

 https://e-health.nemocnicepribram.cz

  

  
   V tomto týdnu jsme sáhli do našeho archivu hlouběji a vybrali program, který se na jevištních prknech kulturního domu odehrál před deseti lety. 

Sedlčanská vonička 2011 

 

 

  
PŘEDCHÁZEJÍCÍ KONCERT

       

 

 

 

  
   V letošním roce si připomínáme i jedno pro KDJS významné výročí. 7. ledna uplynuto 30 let od znovuotevření Divadelního sálu KDJS po jeho rozsáhlé rekonstrukci z počátku 90. let. 
Připravovali jsme vzpomínkovou akci na tuto velkou a v porevoluční době poměrně vzácnou investiční akci, kdy došlo k vybudování důstojného a moderního divadelního prostoru. Bohužel současná situace takovéto akce neumožnila, a proto jsme vytvořili video-vzpomínku na tento slavný den, která je k dispozici níže. Na tomto webu budeme pro naše fanoušky připravovat podobná videa. Jednak vzpomínková na proběhlá představení a také nově natáčená vystoupení naší místní kulturní produkce. Doposud jsme se dohodli např. s místním Big Bandem BLUE ORCHESTRA, se ZUŠ Sedlčany, s místními sbory ZÁBOJ a ZÁBOJÁČEK a na prvním videu naleznete také ukázku z představení Spolku sedlčanských ochotníků, kterým se zahajoval obnovený provoz divadla. V roce 1991 se hrálo představení Naši furianti.
   Doufejme, že se epidemiologická situace brzy uklidní a budeme se opět moci scházet v prostorách KDJS na kulturních představeních a společenských akcích. 
   Uvažovali jsme i o realizaci tzv. streamovaných kulturních představení, ale z ekonomických důvodů jsme od této myšlenky ustoupili. Náklady na takovéto přenosové akce jsou vyšší nežli na živá představení a chybí na nich to nejdůležitější – živá atmosféra představení, kontakt mezi účinkujícími a diváky a v neposlední řadě i závěrečný potlesk, kterým diváci ocení účinkující.

 

 

 
 

  
   Místo bohatého kulturního života a tanečního veselí se v KDJS odehrávají díky covidovým omezení a vzniklé vynucené odstávce provozu poměrně rozsáhlé práce údržby a rekonstrukce. Čas běží a některé technologie z oblasti elektro či instalatérské jsou původní a tudíž starší více než 50 let. Proto postupně realizujeme opravy tohoto vybavení a prostor v době, kdy je nelze používat pro potřeby KDJS a komerčních nájemců. Velkou část prací provádíme svépomocně a některé odborné instalace dodavatelskou formou.

   

   Prostory KDJS jsou již od počátků pandemie využívány pro distribuci prostředků ochrany proti Covidu-19 pro instituce z regionu Sedlčanska a okolní obce. 
   Od prosince v prostorách KDJS, respektive v prostorách kina funguje ANTIGENNÍ ODBĚRNÉ MÍSTO, kde probíhá hojně využívané antigenní testování. Tato služba je kladně hodnocena občany, protože lze v Sedlčanech provést odběr a po 20 minutách zjistit jeho výsledek včetně obdržení certifikátu o provedeném testu. Není tedy nutné dojíždět do vzdálených měst, pokud nedostačují kapacity místních obvodních lékařů.
   V současné době již začaly přípravné práce na budování velkokapacitního OČKOVACÍHO CENTRA, které bude v KDJS (ve Společenském sále a vestibulu) zřízeno díky aktivitě Města Sedlčany ve spolupráci se sedlčanskou nemocnicí Vamed a KDJS. Proběhlo již několik jednání a místních šetření v prostorách KDJS a podle jejich závěrů byly již počátkem února zahájeny vyklízecí a přípravné práce dotčených prostor, které je nutné upravit tak, aby vyhovovaly hygienickým, bezpečnostním a provozním požadavkům stanoveným pro provoz očkovacích center. Existence tohoto centra v Sedlčanech opět ušetří občanům města a regionu čas a náklady spojené s dopravou do vzdálenějších podobných zařízení.

   Doufejme, že v blízké době bude možno tuto náhradní činnost v KDJS ukončit a budeme se moci opět věnovat našemu hlavnímu poslání, kterým je příprava a zajištění v současné době hodně chybějícího KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA. 

 
    
Informace k zákazu akcí

  Dobrý den,
   podle aktualizovaného Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 8.10.2020 a dalšímu vývoji situace jsme nuceni promítnout toto usnesení do chodu KDJS Sedlčany. NOUZOVÝ STAV nadále platí, a proto přesouváme plánovaná představení a akce.

Aktuální známé informace ke 29. 1. 2021 jsou tyto:
1) GALAKONCERT A. KALIVODOVÉ – koncert z 3.10.2020 se přesouvá na termín 8. 4. 2021
2) RADŮZA – koncert z 13.10.2020 se přesouvá na termín 23. 11. 2021
3) NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY– travesti show z 14. 10. se přesouvá na 15. 3. 2021
4) KONCERT UČITELŮ ZUŠ – koncert z 20.10.2020 se přesouvá na pozdější termín
5) KDO NEPLÁČE NENÍ ČECH – L. PAVLÁSEK – představení z 22.10.2020 se přesouvá na pozdější termín.
6) HANA ZAGOROVÁ – koncert z 26.10.2020 se přesouvá na termín 6. 10. 2021
7) COMMEDIA FINITA – divadelní představení z 29.10.2020 se přesouvá na pozdější termín 
    – bude upřesněno, čekáme na vývoj omezení a stanovení termínu uvolnění
8) MRAVNOST NADE VŠE – divadelní představení sedlčanských ochotníků se přesouvají
     - z 5.11.2020 na 15. 4. 2021 – v 16.00 i 19.30 hod.
     - ze7.11.2020 na 17. 4. 2021
     - z 9.11.2020 na 19. 4. 2021
     - z 10.11.2020 na 21. 4. 2021
9) 4TET – koncert z 12.11.2020 se přesouvá na termín 26. 10. 2021
10) O KLUKOVI Z PLAKÁTU – představení z 15.11.2020 se přesouvá na termín 25. 4. 2021
11) ŽIVÁ SLOVA JOSEFA SUKA – představení z 19.11.2020 se přesouvá na pozdější termín
12) VĚRA MARTINOVÁ – koncert z 24.11.2020 se přesouvá na termín 14.9.2021 
13) BOSÉ NOHY V PARKU – divadelní představení z 30.11.2020 se přesouvá na 26.4.2021
14) J. A. NÁHLOVSKÝ – představení z 8.12.2020 se přesouvá na termín 2.3.2021
15) Vánoční koncert LEONY MACHÁLKOVÉ – koncert z 26.11.2020 se přesouvá na rok 2021
16) BLÍZKÁ SETKÁNÍ S H. MACIUCHOVOU – představení z 13.1.2021 se bohužel z důvodu úmrtí H. Maciuchové ruší
17) S PYDLOU V ZÁDECH – divadelní představení z 21.1.2021 se přesouvá na pozdější termín
18) POSEDLÍ DAKAREM – show a projekce na téma DAKAR 2021 se z 28. 1. 2021 přesouvá na 24. 6. 2021
19) HOUSLE – divadelní představení z 2. 2. 2021 se přesouvá na pozdější termín
20) SVATBA JAKO ŘEMEN – divadelní představení (nepořádá jej KDJS) z 14. 1. 2021 se přesouvá na pozdější termín
21) SPLAŠENÉ NŮŽKY – divadelní představení z 24. 2. 2021 se přesouvá na pozdější termín
22) TANEČNÍ KURZY – lekce 9. 10. až 14. 12. 2021 (včetně prodloužených) budou přesunuty na pozdější termín
– bude upřesněno, čekáme na vývoj omezení a stanovení termínu uvolnění
23) KINO – projekce jsou zatím zrušeny až do 14. 2. 2021

   Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a u zrušeného představení, nebo při nevhodném novém termínu pro majitele je možno vstupenky vrátit v TIC na náměstí TGM v Sedlčanech (v provozní době), takže o své peníze se nemusíte bát.

Děkujeme za pochopení v současné složité a velmi nejasné situaci 
a těšíme se na brzké setkání v KDJS na některém z plánovaných pořadů.

Ing. Martin Severa – ředitel KDJS Sedlčany
  

 

 

 

    
  Kulturní dům Josefa Suka byl slavnostně otevřen 27. listopadu 1954 a stal se trvalým domovem kulturního a společenského života města Sedlčan. Původní objekt obsahoval pouze jeden víceúčelový sál s příslušenstvím a integroval provoz divadla, kina a různých dalších akcí. Od roku 1967 nese tento kulturní stánek jméno čestného občana města, hudebního skladatele Josefa Suka. Začátkem 70. let minulého století byl původní kulturní dům rozšířen rozsáhlou dostavbou prakticky do dnešní podoby. Obrovské provozní zatížení divadelního sálu vyvolalo havarijní stav jevištní techniky a další problémy, které nakonec rozhodly o nutné rekonstrukci staré části KDJS. Ta byla dokončena v roce 1991. Kulturní dům Josefa Suka od svého počátku až do dnešní doby významně formuje kulturní život několika generací obyvatel města a širokého okolí, systematicky působí na veřejnost bohatou kulturní nabídkou a přispívá k obohacení duchovních hodnot svých návštěvníků. Kromě pestré kulturní nabídky - divadlo, kino, koncerty vážné i populární hudby, večery poezie, výstavy obrazů, keramiky, fotografií, zábavné pořady, pořady pro školní a předškolní mládež, nedělní pohádky pro rodiče s dětmi, přednášky, výchovné pořady a další - se konají v KDJS kurzy tance, plesy, prodejní a předváděcí akce různých firem a podnikatelů, školní akce, představení a zkoušky divadelních ochotníků, ZUŠ, pěveckého sboru Záboj, školních dětí, slavnostní vyřazení absolventů gymnázia, učilišť, ZŠ a MŠ, schůze městského zastupitelstva, politických stran, občanských sdružení, organizací a spolků, velké šachové turnaje, sympózia Mediterry a mnoho dalších aktivit. Kulturní dům Josefa Suka též dlouhodobě pronajímá volné prostory hned několika subjektům - dvě restaurace, kosmetika, tři autoškoly, prodejna Halens, firma KRB, redakce týdeníku Sedlčanský kraj, právník, notář, učebna ZUŠ, šachový klub KDJS, klubovna Velké Kobry, filmový klub při kině KDJS, zkušebna kapely Rock Wonder. Kulturní dům Josefa Suka rovněž zaštiťuje činnost Lidové hvězdárny Josefa Sadila na Cihelném vrchu, která je hojně navštěvovaná zájemci z celého kraje.  Činnost KDJS je opravdu bohatá a pestrá a snaží se uspokojit všechny občany města a celého regionu za významné podpory starosty, rady a zastupitelstva města Sedlčan.
  

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA KDJS

 

HVĚZDÁRNA | FILMOVÝ KLUB | TANEČNÍ | KULTURNÍ KALENDÁŘE | ODKAZY | TECHNICKÉ INFORMACE | DOKUMENTY, GDPR