Na hvězdárně Josefa Sadila v Sedlčanech proběhne Noc vědců 
v pátek 6. října 2017 pro všechny věkové kategorie. 
Začíná v 17 hodin a končí ve 24 hodin.
 

Pro vytrvalce a při bezoblačné obloze pak pokračujeme až do 2. hodiny po půlnoci.

Program:
   Zahajovací přednáška Noci vědců 2017 prof. RNDr. Michala Křížka, DrSc., na téma „Antropický princip a lokální Hubbleova expanze“ od 15 hod. v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech. 

Potom na hvězdárně:
• Budeme nejprve sledovat zapadající Slunce. Měsíc jeden den po úplňku sice bude rušit svým světlem pozorování mlhovin a galaxií, ale na slabé mlhoviny a galaxie použijeme CCD kameru v ohnisku zrcadlového dalekohledu a můžeme je porovnat s přímým pohledem do okuláru velkého dalekohledu. Z planet budou na večerní obloze Saturn, Uran a Neptun.
• V průběhu večera proběhne ukázka využití profesionálních CCD kamer při fotometrii hvězd.
• Čas potřebný k cestování od planet k mlhovinám vyplníme diskusí na nejrůznější témata např. kosmologie a fyzika elementárních částic, vývoj vesmíru od Velkého třesku, černé díry a gravitační vlny, co víme o temné hmotě a temné energii, hlavních složkách kosmického prostoru. Témata budou volena podle zájmu účastníků NV2017.
• V případě nepříznivého počasí bude večerní program doplněn přednáškou s obrazovou prezentací na téma „Pozorování exoplanet v amatérských podmínkách“ Františka Lomoze, správce hvězdárny.

VSTUP ZDARMA!

Na program Noci vědců 2017 Vás zve Lidová hvězdárna Josefa Sadila v Sedlčanech a
Česká astronomická společnost
při příležitosti 100 let od založení ČAS

Snímek jasného bolidu na pozadí večerní oblohy s nápadným obláčkem Mlhoviny v Andromedě, jinak galaxie M31.
Autor snímku Václav Cháb zastihl průlet bolidu 20.9.2017 v 20h35m na stanovišti 49,6423416N 14,4093856E.

Velké sluneční skvrny, které jsou v těchto dnech viditelné i pouhým okem, avšak přes tmavý filtr, zachytil
František Lomoz v ohnisku dalekohledu 200/3000. Kromě velikosti skvrn je též neobvyklé, že vznikly v místech lokálních magnetických polí v době minima sluneční činnosti.

 

Sledování částečného zatmění Měsíce 7. 8. 2017 
se na sedlčanské hvězdárně vydařilo za účasti návštěvníků včetně devíti dětí.

Snímky byly pořízeny v ohnisku dalekohledů 70/500mm a 200/3000mm.


Autor: František Lomoz 


Západ Slunce za vzdáleným obzorem zalesněných kopců v Brdech. Zbývá necelých 30 vteřin do úplného zmizení slunečního okraje prosvítajícího mezi vrcholky stromů.


Stejná situace jako na prvním obrázku. V tomto případě byla potlačena červená složka slunečního světla pronikající snadněji silnou vrstvou atmosféry a zvýrazněn zelený okraj, který „optický hranol” různě hustých vrstev atmosféry oddělil od ostatních barev spektra.

Autor snímků: František Lomoz, 26. 5. 2017

  

Pozorovací program na sedlčanské hvězdárně

   Páteční večery jsou vyhrazeny veřejnosti pro sledování objektů noční oblohy.
   Pro první návštěvu doporučujeme návštěvu hvězdárny v době, kdy na obloze svítí Měsíc, nejlépe jako srpek neboť je na povrchu zřetelné rozhraní světla a stínu. Vhodné páteční večery lze nalézt v kapitole AKTUALITY.
   Večery bez Měsíce jsou vhodné pro pozorování slabých mlhovin a galaxií.
   V letních a podzimních měsících jsou dobře pozorovatelné kulové hvězdokupy v Herkulu, Pegasu nebo ve Střelci. Z galaxií snadno nalezneme M31 v Andromedě a z mlhovin M57 v Lyře.
   V zimních a jarních měsících můžeme sledovat Krabí mlhovinu v Býku a Velkou mlhovinu M42 v Orionu.
   V aktualitách je upozornění na viditelnost jednotlivých planet a dalších objektů.
   Přímé sledování velkým dalekohledem hvězdárny, s průměrem objektivu 200mm a ohniskovou vzdáleností 3000mm, je vždy doprovázeno promítáním obrázků objektů data-projektorem na promítací plochu 1×1,2m. Zpravidla barevné obrázky planet, asteroidů, komet, mlhovin a galaxií byly pořízeny velkými dalekohledy a jsou převzaté z internetu.
   Sledování objektů je doprovázeno výkladem a diskusí týkající se nejrůznějších oborů a témat astronomie.