>
Fotografie Davida Malíka a Pavla Suchana ze slavnostního shromáždění členů České astronomické společnosti u příležitosti 100 let od jejího založení 8. 12. 1917.
 Účastníky byli i členové ČAS František Lomoz, vedoucí sedlčanské hvězdárny od roku 1983 a Vladimír Roškot, vedoucí hvězdárny do roku 1983.

Noc vědců 2017 na hvězdárně Josefa Sadila v Sedlčanech

Program 6. října 2017 začal přednáškou prof. RNDr. Michala Křížka, DrSc., na téma „Antropický princip a lokální Hubbleova expanze“ od 15 hod.


   Následovala druhá část programu od 17 hod. přímo pod kopulí hvězdárny, která byla do značné míry ovlivněna nepříznivým počasím. V průběhu večera byl prezentován krátký sestřih obrazových informací z nedávného částečného zatmění Měsíce ze 7. srpna a následujícího úplného zatmění Slunce 21. srpna na území USA. Prezentace pokračovala na téma „Pozorování exoplanet v amatérských podmínkách“ od Františka Lomoze, správce hvězdárny.
   V závěrečných minutách se nakonec prodral mezi mraky nevítaný úplněk Měsíce (ruší svým světlem pozorování mlhovin a galaxií)a ukázal návštěvníkům včetně dětí svou tvář.
   Z celkového počtu 24 návštěvníků se mnozí rozhodli opět navštívit hvězdárnu a pokračovat v započaté prohlídce noční oblohy.
   Je potěšující, že o přednášku prof. M. Křížka projevila zájem také skupina studentů místního gymnázia. 

 

Autor snímků: František Lomoz

  

Pozorovací program na sedlčanské hvězdárně

   Páteční večery jsou vyhrazeny veřejnosti pro sledování objektů noční oblohy.
   Pro první návštěvu doporučujeme návštěvu hvězdárny v době, kdy na obloze svítí Měsíc, nejlépe jako srpek neboť je na povrchu zřetelné rozhraní světla a stínu. Vhodné páteční večery lze nalézt v kapitole AKTUALITY.
   Večery bez Měsíce jsou vhodné pro pozorování slabých mlhovin a galaxií.
   V letních a podzimních měsících jsou dobře pozorovatelné kulové hvězdokupy v Herkulu, Pegasu nebo ve Střelci. Z galaxií snadno nalezneme M31 v Andromedě a z mlhovin M57 v Lyře.
   V zimních a jarních měsících můžeme sledovat Krabí mlhovinu v Býku a Velkou mlhovinu M42 v Orionu.
   V aktualitách je upozornění na viditelnost jednotlivých planet a dalších objektů.
   Přímé sledování velkým dalekohledem hvězdárny, s průměrem objektivu 200mm a ohniskovou vzdáleností 3000mm, je vždy doprovázeno promítáním obrázků objektů data-projektorem na promítací plochu 1×1,2m. Zpravidla barevné obrázky planet, asteroidů, komet, mlhovin a galaxií byly pořízeny velkými dalekohledy a jsou převzaté z internetu.
   Sledování objektů je doprovázeno výkladem a diskusí týkající se nejrůznějších oborů a témat astronomie.