Pozvánka ke sledování červnové noční oblohy

   Mléčná dráha se na květnové večerní obloze přestěhovala nad východní obzor s výraznými souhvězdími Orla a Labutě. Jasné hvězdy Altair a Deneb z těchto souhvězdí doplněné Vegou z Lyry jsou nápadnými orientačními body na této části oblohy.
Krátce po soumraku, na který si musíme počkat po 22. hodině, zaujme barevná dvojhvězda Albireo v Labuti. Nebo dvojitá dvojhvězda v Lyře tvořící gravitačně vázanou soustavu obíhající kolem společného těžiště. V sousedním Herkulovi spatříme známou kulovou hvězdokupu M13 a menší hvězdokupu M92, která se odlišuje jasnější centrální oblastí. Na západní části oblohy potkáme další hvězdokupu M3 v souhvězdí Vlasy Bereniky. 
Po této procházce lemované hvězdokupami se více setmí a můžeme dalekohled zaostřit na mlhavé obláčky vzdálených galaktických světů. Nad jihozápadním obzorem zaujme galaxie M104 v souhvězdí Panny. Přímo v zenitu nalezneme známou M51 v souhvězdí Honicích psů a úhlově nedaleko ve Velké medvědici vyhledáme dvojici galaxií M81 a M82.
Pro první návštěvu hvězdárny se doporučuje vybrat páteční večer, kdy se nad obzorem nachází Měsíc nejlépe v počátečních fázích jeho osvětlení Sluncem. Na povrchu Měsíce v oblasti rozhraní světla a stínu jsou rozeznatelné detaily povrchu, jednotlivé kopce na měsíčních rovinách, prohlubně a svahy prstenců jednotlivých kráterů.
Večer bez měsíčního svitu je vhodný pro pozorování slabých mlhovin, galaxií a kulových hvězdokup. Jednotlivé hvězdy nebo vícenásobné soustavy hvězd rozeznáme i při zhoršených pozorovacích podmínkách. Určitě nejznámější dvojicí je Alcor a Mizar, kterou rozeznáme i prostým okem, v dalekohledu se k nim přidá třetí složka poblíž Mizaru.

Pozorovací program pro veřejnost:
(Hvězdárna otevřena každý pátek od 21 hod. do 23 hod. • Vstupné 10,- Kč, děti do 10 let 5,- Kč)

Měsíc – na páteční večerní obloze 15., 22. a 29. června. První čtvrť 20.6. a úplněk 28.6.
PlanetyMerkur nepozorovatelný, Venuše nad západním obzorem, Mars ve druhé polovině noci, Jupiter na večerní obloze, Saturn po celou noc, Uran a Neptun na ranní obloze.
Ostatní objekty – hvězdokupy, galaxie a planetární mlhoviny letní oblohy.